HASAR HİZMETLERİ

Hasarınızı (0216) 318 90 20 numaralı telefondan yetkilimizle görüşerek ihbar edebilirsiniz.
İhbarınız sonucunda dosyanıza atanacak eksper en kısa zamanda hasar dosyanızla ilgilenecektir.

SİZDEN İSTENECEK BİLGİLER

• Poliçe numarası
• Sigortalı isim veya ünvan
• Hasar tarihi
• Hasar yeri
• Hasarın oluş şekli
• Tahmini hasar bedeli
• Ekspertiz yapılacak yerin açık adresi, Şirket yetkilisinin irtibata geçeceği kişinin irtibat bilgileri.(telefon adres vb)

ÖNEMLİ NOT : Tüm yazışma ve görüşmelerde "dosya numarası" kullanılacağından size verilecek hasar dosya numarasını mutlaka not ediniz.

KASKO SİGORTALARI

ÇARPMA ÇARPIŞMA DURUMLARINDA
• Poliçe fotokopisi,
• Poliçe prim makbuzu,
• Trafik kazası tespit tutanağı (Onaylı kopya) veya maddi hasarlı trafik kaza tespit tutanağı (Kazaya karışan araç sürücüleri tarafından ıslak imzalı)
• Tutanak tutulamadığı durumlarda, tutanak tutulamama nedeni ile birlikte detaylı hasar beyanı,
• Alkol raporu (Onaylı kopya),
• Trafik tescil belgesi (Ruhsat) fotokopisi,
• Sürücü belgesi (Ehliyet) fotokopisi,
• Yük taşıyan araçlarda sevk irsaliyesi ve kantar fişi,
• Römork (Frigorifik kasa) hasarlarında uygunluk belgesi ve resimleri
• Hasarlı aracın fotoğrafları,
• Ağır hasarlı araçlarda trafikten çekme belgesi, (Dosya açılıp ekspertiz yapıldıktan sonra alınacak belge konusunda şirket tarafından yönlendirme yapılacaktır.)
• Hurdaya ayrılan araçlarda da hurda belgesi, (Dosya açılıp ekspertiz yapıldıktan sonra alınacak belge konusunda şirket tarafından yönlendirme yapılacaktır.)
• D/M (Dain-i Mürtehin/rehinli alacaklı) varsa ilgili kurumdan alınacak muvaffakatname,
• Banka hesap bilgileri

HASARIN T.C. SINIRLARI DIŞINDA MEYDANA GELMESİ HALİNDE
• Hasarın meydana geldiği ülkenin resmi kuruluşlarınca tutulan tutanağın onaylı kopyası ve onaylı tercümesi,
• Uluslararası ekspertiz bürolarınca hazırlanan hasar raporu ve bu raporun mahalli Türk Konsolosluğunca tasdiki.

ARACIN ÇALINMASI DURUMUNDA
• Karakol ilk müracaat tutanağı (Onaylı kopya),
• İlk müracaatın yapıldığı karakoldan alınacak bulunamadı yazısı (Bu belge için gerekli olan talep yazısı şirketimizden temin edilecektir),
• Oto hırsızlık masasından, oto hırsızlık masasının olmadığı illerde emniyetin ilgili biriminden alınacak bulunamadı yazısı (Bu belge için gerekli olan talep yazısı şirketimizden temin edilecektir)
• Trafik belgesi fotokopisi (Tescil müdürlüğünden çalıntı kaşeli ruhsat alımında trafik belgesi de teslim alındığından, öncesinde fotokopisinin alınması gerekmektedir),
• Aracın kayıtlı olduğu trafik tescil şube müdürlüğünden çalıntı kaşeli trafik tescil belgesi (Ruhsat) aslı (Bu belge için gerekli olan talep yazısı şirketimizden temin edilecektir)
• Aracı kullananın sürücü belgesi (Ehliyet) fotokopisi,
• Vergi borcu olmadığına dair belge (Vergi dairesinden alınacak),
• Aracın maliyedeki kaydının silindiğine dair belge, (Vergi dairesinden alınacak),
• Vekâletname aslı (Örnek vekâlet Şirketimiz tarafından verilecektir),
• Aracın geçerli kasko ve trafik poliçe asılları,
• Prim ödeme makbuzları,
• Aracın trafik dosyası (Araç satın alınırken verilen fatura, teknik belgeler, araç alımından sonra yatırılan vergi makbuzları, v.s.)
• D/M (Dain-i Mürtehin/rehinli alacaklı) varsa ilgili kurumdan alınacak muvafakatname,
• Aracın asıl ve yedek anahtarları.
• Banka hesap bilgileri

YANMA DURUMLARINDA AYRICA
• İtfaiye Raporu

RADYO - TEYP ÇALINMASI DURUMUNDA
Radyo-Teyp çalınması halinde, poliçenizde orijinal veya opsiyonel donanım olarak verilen teminat sona erecektir. Araç üzerine yeniden radyo-teyp monte edilmesi halinde poliçenize ek teminat olarak eklenmesi için acentenizle irtibat kurmanız gerekmektedir.

• Karakol başvuru müracaat ve görgü - tespit tutanağı (onaylı kopya),
• Trafik tescil belgesi (ruhsat) ve sürücü belgesi (ehliyet) fotokopisi,
• D/M (Dain-i Mürtehin) varsa ilgili kurumdan alınacak muvaffakatname,

TRAFİK ve İHTİYARİ SORUMLULUK SİGORTALARI

MADDİ HASARLARDA
• Trafik kazası tespit tutanağı (Onaylı kopya),
• Maddi hasarlı trafik kaza tespit tutanağı (Kazaya karışan araç sürücüleri tarafından ıslak imzalı)
• Sigortalı ve mağdur araç sürücülerine ait alkol raporu (Onaylı kopya),
• Mağdur aracın trafik tescil belgesi (Ruhsat) fotokopisi,
• Mağdur aracı kullanan kişinin sürücü belgesi (Ehliyet) fotokopisi,
• Mağdurun T.C.Kimlik numarası, şirket ise vergi levhası,
• Poliçe fotokopisi,
• Hasarlı aracın fotoğrafları,
• Sigortalı araç sürücüsünün sürücü belgesi (Ehliyet) fotokopisi,
• Sigortalı araç trafik tescil belgesi (Ruhsat) fotokopisi,
• Başka bir sigorta şirketinden tazminat alıp almadığına dair yazı,
• Banka hesap bilgileri

BEDENİ HASARLARDA
Yaralanma durumunda
• Trafik kazası tespit tutanağı (Onaylı kopya),
• Sigortalıya ait trafik tescil belgesi (Ruhsat) ve sürücü belgesi (Ehliyet) fotokopisi,
• Hastane epikriz raporu,
• Tedavinin bittiğine dair kat-i doktor raporu,
• Tedavi masraf belgelerinin aslı (Reçete, fatura, makbuz, ilaç kupürleri)

Maluliyet Durumlarında
• Trafik kazası tespit tutanağı (Onaylı kopya),
• Sigortalıya ait trafik tescil belgesi (Ruhsat) ve sürücü belgesi (Ehliyet) fotokopisi,
• Maluliyet % sini gösteren maluliyet raporu (Tam teşekküllü hastaneden alınacak),
• Sosyal güvenlik kurumundan ödeme alınıp alınmadığına dair yazı.

Ölüm durumunda
• Trafik kazası tespit tutanağı (Onaylı kopya),
• Sigortalıya ait trafik tescil belgesi (Ruhsat) ve sürücü belgesi (Ehliyet) fotokopisi,
• Aile nüfus kayıt örneği,
• Ölü muayene tutanağı ve varsa otopsi raporu,
• Veraset ilamı,
• Defin ruhsatı,
• Ölen kişinin kazanç durumunu gösterir belge.
• Kusur durumuna ilişkin bilirkişi raporu,

YANGIN SİGORTALARI

YANGIN HASARLARI
• Poliçe fotokopisi,
• Prim makbuzu,
• Olayın oluşunu anlatan beyan (Olay karakola intikal etmişse tutanaklar),
• Rehinli bina, mal ve eşya için muvaffakatname,
• İtfaiye raporu,
• Savcılık takipsizlik kararı, davanın uzaması halinde savcılık iddianamesi,
• Ev sahibi ise tapu, kiracı ise kira kontratı,
• Detaylı talep yazısı,
• Giriş çıkış faturaları, envanter ve vergi levhası (Sigortalı işyeri emtia ve demirbaş hasarlarında),
• Kaza tespit veya karakol tutanağı (Araç çarpması hasarlarında),
• Banka hesap bilgileri

DAHİLİ SU ve SEL SU BASKINI HASARLARI
• Poliçe fotokopisi,
• Prim makbuzu,
• Hasarın oluş ve sonucuna yönelik detaylı beyan,
• Rehinli bina, mal ve eşya için muvaffakatname,
• Ev sahibi ise tapu, kiracı ise kira kontratı,
• Detaylı talep yazısı,
• Giriş çıkış faturaları, envanter ve vergi levhası (Sigortalı işyeri emtea ve demirbaş hasarlarında),
• Hasara 3. Kişi sebebiyet vermiş ise ad ve adresini belirtir beyan,
• Hasarlı mal ve bölümlerle ilgili fotoğraf,
• Banka hesap bilgileri

HIRSIZLIK HASARLARI
• Poliçe fotokopisi,
• Prim makbuzu,
• Karakol müracaat ve görgü tespit tutanakları,
• Çalınan malların faturası ve kullanım kılavuzları,
• Rehinli mal ve eşyalar için muvaffakatname,
• Ev sahibi ise tapu, kiracı ise kira kontratı,
• Ticari işletmelerde vergi levhası, demirbaş kaydı,
• Banka hesap bilgileri
• İlk müracaatın yapıldığı karakoldan alınacak bulunamadı yazısı (Bu belge için gerekli olan talep yazısı Şirketimizden temin edilecektir)

FIRTINA HASARLARI
• Poliçe fotokopisi,
• Prim makbuzu,
• Ev sahibi ise tapu, kiracı ise kira kontratı,
• Ticari işletmelerde vergi levhası,
• Meteoroloji raporu,
• Detaylı talep yazısı,
• Banka hesap bilgileri

HIRSIZLIK SİGORTALARI
• Poliçe aslı veya fotokopisi,
• Poliçe prim makbuzu,
• Karakol müracaat tutanağı (Onaylı kopya),
• Olay yeri görgü tespit tutanağı (Onaylı kopya),
• Çalınan malların bulunup bulunamadığına dair karakol ya da jandarma yazısı (Hasar tarihinden 30 gün sonra alınacak),
• Olay yeri detaylı fotoğrafı,
• Hasar gören malların faturası, kullanım kılavuzu v.s.
• Alınan ve satılan malların giriş ve çıkış faturaları (İşyerleri için),
• Envanter kayıtları (İşyerleri için).
• Banka hesap bilgileri

CAM KIRILMASI SİGORTALARI
• Poliçe fotokopisi,
• Poliçe prim makbuzu,
• Sigortalının beyanı,
• Fotoğraf,
• Hasar gören camın faturası.
• Banka hesap bilgileri

MAKİNA KIRILMASI SİGORTALARI
• Poliçe fotokopisi,
• Prim makbuzu,
• Detaylı talep yazısı,
• Teknik/yetkili servis raporu (Fiyat detaylı),
• Olay ile ilgili tutanak ve sigortalının beyanı,
• Banka hesap bilgileri,

ELEKTRONİK CİHAZ SİGORTALARI
• Poliçe fotokopisi,
• Prim makbuzu,
• Olay ile ilgili tutanak ve sigortalının beyanı,
• Teknik/yetkili servis raporu (Fiyat detaylı),
• Detaylı talep yazısı,
• Karakol tutanağı (Hırsızlık sonucu hasar oluşursa) onaylı kopya,
• Banka hesap bilgileri

NAKLİYAT SİGORTALARI
• Poliçe (Sigortalı tarafından imzalı ve aslı olacak),
• Fatura (Sigortalı malların tamamına ait, aslı ya da sureti olacak),
• Konşimento, hamule senedi, CMR, Sevk irsaliyesi,
• Kargo raporu,
• Gümrük giriş ve çıkış beyannameleri (İthalatta, giriş İhracatta, çıkış beyannamesi verilecek),
• Gümrük muayene tutanağı,
• Gümrük rezerv tutanağı (Mallar gümrükte hasarlanmış ise verilecek),
• Müfrez ordino (Sigortalı mal teslim belgesi. Taşınan mal vasıtadan eksik çıktı ya da çıkmadı ise düzenlenir),
• Taşıma sözleşmesi (Taşıma işi sözleme ile ihale edilmiş ise düzenlenir),
• Protesto mektubu (Rüculu hadiselerde üç gün içinde nakliyeciye ya da gemi acentesine çekilir),
• Trafik kazası tespit tutanağı, trafik tescil belgesi (Ruhsat) fotokopisi, sürücünün sürücü belgesi (Hasar trafik kazası sonucu medya gelmişse),
• Banka hesap bilgileri

İŞVEREN MALİ SORUMLULUK SİGORTALARI
• İş güvenliği veya S.S.K. müfettişleri tarafından tutulan raporlar (Onaylı kopya),
• İş kazası ile ilgili tutanaklar,
• İşçinin SGK bordrosu,
• Kaza geçiren işçinin maaş bordrosu(Altı aylık),
• İşçi ya da S.G.K. tarafından işverene tazminat davası açılmış ise dava dilekçesi,
• İşveren aleyhine sonuçlanan mahkeme kararı, icra emri, ödeme makbuzları,
• Dava açılmamışsa sigortalıdan taahhütname

Ölümlerde ayrıca;
• Ölü muayene tutanağı ve varsa otopsi raporu,
• Defin ruhsatı,
• Veraset ilamı.

Maluliyet ve yaralanmalarda ayrıca;
• Hastane raporu,
• Maluliyet %’ sini gösteren rapor (Tam teşekküllü hastaneden).
• Sosyal güvenlik kurumundan ödeme alıp almadığına dair yazı.
• Tedavi masraf belgelerinin aslı (Fatura, fiş, reçete).

İNŞAAT SİGORTASI
• Poliçe aslı veya fotokopisi,
• Poliçe prim makbuzu,
• Olay ile ilgili tutanak ve sigortalının beyanı,
• Detaylı talep yazısı,
• Hak ediş raporu (Hasar tarihini kapsayan),
• Keşif özeti,
• Sözleşme (Müteahhit ile işverenin yapmış olduğu),
• Meteoroloji raporu (Fırtına sonucu zarar oluşursa),
• İtfaiye raporu (Yangın sonucu zarar oluşursa) onaylı kopya,
• Karakol tutanakları (Hırsızlık sonucu zarar oluşursa) onaylı kopya,
• Kaza tespit tutanağı (Trafik kazası sonucu zarar oluşursa) onaylı kopya,
• Sigortalı kıymetlere ait muhasebe kayıtları (Fatura, irsaliye vb.) hırsızlık sonucu zarar oluşursa,
• Banka hesap bilgileri

MONTAJ SİGORTALARI
• Poliçe fotokopisi,
• Prim makbuzu,
• Olay ile ilgili tutanak ve sigortalının beyanı,
• Detaylı talep yazısı,
• Hak ediş raporu (Hasar tarihini kapsayan),
• Keşif özeti,
• Sözleşme (Müteahhit ve işverenin yapmış olduğu),
• Meteoroloji raporu (Fırtına sonucu zarar oluşursa),
• İtfaiye raporu (Yangın sonucu zarar oluşursa) onaylı kopya,
• Karakol tutanakları (Hırsızlık sonucu zarar oluşursa) onaylı kopya,
• Sigortalı kıymetlere ait muhasebe kayıtları (Fatura, irsaliye vb.) hırsızlık sonucu zarar oluşursa,
• Banka hesap bilgileri

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTALARI
• Poliçe fotokopisi,
• Seyahat bileti,
• Gümrük kayıtları (Seyahatin gerçekleştiğini gösterir),
• Fatura asılları (Sağlanan tıbbi yardımların detaylı dökümünü gösterir),
• Reçete, ilaç fatura ve kupürleri,
• Resmi kurumların raporları (Seyahat esnasında trafik kazası veya adli bir kaza olduğunda gereklidir),
• Ölü muayene tutanağı ve varsa otopsi raporu, (Cenaze nakilleri için gereklidir),
• Banka hesap bilgileri,

FERDİ KAZA SİGORTALARI
Ölüm durumunda
• Kaza tespit tutanağı (Onaylı kopya),
• Aile nüfus kayıt örneği,
• Ölü muayene tutanağı ve varsa otopsi raporu,
• Defin ruhsatı,
• Veraset ilamı,

Maluliyet durumunda
• Kaza tespit tutanağı (Onaylı kopya),
• Maluliyet %’ ni gösteren maluliyet raporu ( Tam teşekküllü hastaneden).
• Sosyal güvenlik kurumundan ödeme alıp almadığına dair yazı.

Yaralanma durumunda
• Kaza tespit tutanağı (Onaylı kopya),
• Tedavi masraf belgelerinin aslı (Fatura, reçete, makbuz, ilaç kupürleri ),
• Hastaneden epikriz raporu.
• Banka hesap bilgileri

ZORUNLU OTOBÜS KOLTUK FERDİ KAZA SİGORTALARI
• Trafik kazası tespit tutanağı (Onaylı kopya),
• Zarar gören kişilerin sigortalı araçta ne sıfatla bulunduğunun belgesi, yolcu mu? Muavin mi? Şoför mü? (Tutanaklarda yok ise),
• Yolcu listesi ve mağdur yolculara ait yolcu bileti,
• Şoför ve muavinin sigortalı araçta çalıştıklarına dair resmi belge,

Ölüm Durumunda ayrıca;
• Ölü muayene tutanağı ve varsa otopsi raporu,
• Defin ruhsatı,
• Veraset ilamı,
• Nüfus kayıt örneği.

Maluliyet durumunda ayrıca;
• Maluliyet % sini gösteren rapor (Tam teşekküllü hastaneden),
• Sosyal güvenlik kurumundan ödeme alıp almadığına dair yazı.

Yaralanma Durumlarında ayrıca;
• Tedavi masraf belgelerinin aslı (Fatura, fiş, reçete, ilaç kupürleri),
• Hastane Ekipriz raporu,
• Banka hesap bilgileri

ZORUNLU KARAYOLU TAŞIMACILIK MALİ SORUMLULUK SİGORTALARI
• Trafik kazası tespit tutanağı veya bilirkişi raporu (Onaylı kopya)
• Zarar gören kişilerin yolcu olduklarının belgesi (Yolcu bileti),
• Şehirlerarası veya uluslararası taşımacılık yetki belgesi,
• Trafik tescil belgesi (Ruhsat) fotokopisi,
• Sürücünün sürücü belgesi (Ehliyet) fotokopisi,
• Sürücünün alkol raporu (Onaylı kopya),

Ölüm durumunda ayrıca;
• Ölü muayene tutanağı ve varsa otopsi raporu,
• Defin ruhsatı,
• Veraset ilamı,
• Nüfus kayıt örneği,
• Ölen yolcunun kazanç durumunu tevsik edici belge,

Maluliyet durumunda ayrıca;
• Maluliyet %’ sini gösteren rapor (Tam teşekküllü hastaneden),
• Sosyal güvenlik kurumundan ödeme alıp almadığına dair yazı.

Yaralanma durumunda;
• Tedavi masraf belgelerinin aslı (Fatura, fiş, reçete, ilaç kupürleri),
• Hastane ekipriz raporu,
• Banka hesap bilgileri

TEKNE SİGORTALARI
• Poliçe fotokopisi,
• Prim makbuzu,
• Beyan,
• İşletme trafik tescil belgesi (Ruhsat),
• Denize elverişlilik belgesi,
• Sınıf (Class) Belgesi,
• Güverte ve makine jurnalleri( Kaza ile ilgili ),
• Meteoroloji raporu,
• Gemi adamları donanımında asgari emniyet belgesi,
• Deniz raporu (Kaptanın tuttuğu bir rapordur, yolculuk esnasında oluşan her türlü kazanın oluşunu mahkemeye gemi adamları ile birlikte tespit ettirir).
• Banka hesap bilgileri

TAŞINAN PARA ve KIYMET SİGORTALARI
• Hadise ile ilgili tutanak,
• Taşınan para miktarının tespitine ilişkin belgeler,
• Detaylı talep yazısı,
• Banka hesap bilgileri