ÖZEL RİSKLER

Holding & Grup Şirketleri

Holding çatısı altında ‘farklı sektörlerde ve farklı ölçeklerde’ faaliyet gösteren şirketlerin sınıflandırılması, şirket bazında risklerin tespiti ve çözüm önerilerinin sunulması

Sektörel Çözümler

Her sektörün birbirinden farklı, kendine özgü riskleri söz konusudur. Özellikle bazı sektörlerin hukuki, stratejik, finansal ve operasyonel riskleri diğer sektörlerden daha karmaşıktır. Ayrıca, lokal sigorta piyasasındaki teminat kapasiteleri bu sektörler için yetersiz kalabilmektedir. Sektör bazında risklerin tespiti ve yurtdışı reasürans piyasalarından yüksek kapasiteli çözümler sunulması
• Enerji
• İnşaat
• Lojistik
• Kimya
• Otomotiv
• Telekomünikasyon

Özel Ürünler

Yurtdışı reasürans piyasalarından özel ürünlerin yüksek limitlerle sunulması
• Müze & Sanat Eserleri (Fine Arts)
• Ürün Sorumluluk&Ürün Geri Çağırma (Recall)
• Politik Risk
• Fidye & Kaçırma (Kidnap & Rensom)
• Organizasyon İptali
• Film Sigortası